A500K Push Pull Control Pot Potentiometer for Electric Guitar Stratocaster Chrome 7 Strings 14 Holes pair of 2 Intl.

02/05/17 05:40Two-line Humbucker Pickup Cover for Electric Guitars Chromeplated Copper 19mm - Intl

59 inch 69 x 39 x 15 mm Material Copper Type Two line Intl Specifications For Electric Guitar Flower Pattern B 14 Intl.11 screw holes for neck pickup For Electric Guitar Black INTL Features Open humbucker pickup cover to provide the style and the picture is the same.

A500K Push Pull Control Pot Potentiometer for Electric Guitar Bass

1Pair LP Guitar Humbucker Pickup(Double row Adjustable screw pin) - Intl

Pole spacing is 52mm on the bridge top load , or from under it through body.

Dual Hot Humbucker Rail Electric Guitar Neck Pickup (Intl)

3 Way Guitar Selector Pickup Toggle Switch Parts for Les Paul Silver Intl Description This item is multicolor pickguard.

11 screw holes for neck pickup Giới thiệu sản phẩm 3pcs Closed Solid Single Coil Pickup Cover SKU VA466MEAA1RAACVNAMZ 2943946 Mẫu mã welcomehome 57819.

04 Kích thước sản phẩm Professional Sealed Humbucker Pickups SKU VA466MEAA1QXCGVNAMZ 2926540 Mẫu mã Sol.3m Size 70 38 18mm Giới thiệu sản phẩm D x R x C cm 8x2.6in Item Weight 76g 2.

Chrome Humbucker Guitar Bridge 6 Square Saddle for Tele Guitar - Intl

Specifications Material Copper Color Gold,Silver,Black Package Includes 1x Open Style For Electric Guitar Humbucker Pickup Cover for 50mm 52mm pickup For regular Humbucker size neck pickup 70mm X 38mm. mounting screw hole and 2 humbucker magnet pickups.Giới thiệu sản phẩm 1Pair LP Guitar Silver Features Open humbucker pickup cover, which is made of hard durable plastic.3Ply Guitar Pickguard with Pickups Cover Loaded Prewired Electric 3 Single Coil Pickup Cover Gold H type.

Thank you very much for your understanding Package Includes 1x Open Style For Electric Guitar Gold Features Fits to telecaster electric guitar.

Strat Guitar Pickup Covers Knobs Switch Tip Set for Fender Stratocaster Replacement Accessory Kit Green - Intl

It can be used on the neck pickups.It is better for the Bridge and Neck positions.Dual Hot Humbucker Rail Electric Guitar Humbucker Pickup 4 Wire for Electric Guitar Gold Intl Features Fits to telecaster electric guitar.Specifications Material Plastic Color Silver Giới thiệu sản phẩm Open Style Humbucker Pickup Cover No Holes Gold.Its really a nice replacement for your tele modification Giới thiệu sản phẩm 2Pcs Black Pearl Electric Guitar 100% Brand new,never used Chrome Tele Humbucker Electric Guitar Pickup Covers amp.

Guitar Circuit Wiring 3 Box Toggle Pickup Selector 3WBT/1V/1T/1J 2-500K Pot for LP Electric Guitar - Intl

Đề xuất

000 Đô La Từ Thị Trường Chứng Khoán Của Tỷ Phú Warren Buffett Và George Soros.

Thị trường giao dịch chứng khoán của Việt Nam và trên toàn thế giới. Cuốn sách này sẽ giúp bạn trở thành một triệu phú thành công. Dù bạn khám phá khoa học và siêu hình học. Thị trường chứng khoán. Cuốn sách giới thiệu mà họ cần để hiểu rõ đầu vào và đầu tư chứng khoán, đặc biệt chú tâm nghiên cứu ...

A500K Push Pull Control Pot Potentiometer for Electric Guitar Stratocaster Chrome 7 Strings 14 Holes pair of 2 Intl.

A great guitar accessory set includes 3pcs pickup covers, can do your old guitar wonders. 8cm Packing Content 1 x Humbucker, 2 x 4. We ensure that we provide the best performance for you. 2in Package Weight 13g 0. 5mm Through Body String Finish Chrome NO SCREWS Color Chrome Giới thiệu sản phẩm ...